«Өз жеріңді танып, біл» акциясы туралы ақпарат / Информация об итогах прведения акции «Познай свою землю»

Н.Назарбаевтың 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан халқына жолдаған Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының елдің өңірлері бойынша «Өз жеріңді танып, біл» атты жаппай мектеп туризмін жандандыру бойынша шараларды қабылдауға қатысты 98-тармағын орындау,  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын және Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2019 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру. Осы ережелерді жүзеге асыру мақсатында БҚО білім басқармасы БҚО-ның барлық білім беру ұйымдарында (жалпы білім беретін мектептердің мектепке дейінгі мекемелерінде, кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарында) «Өз жеріңді танып, біл» атты экскурсиялар мен жорықтар акциясы оздырылды. Акцияға қаланың және аудан мектептерінің оқушылары мен педагогтары қатысты.

Акция барысында шағын орталықтар мен төменгі сыныптың оқушылары өздерінің аумақтарында, мектеп алаңында шағын серуендерге шығып, таза ауамен тыныстап өздерінің үлестерін қосты. Ал, орта сынып оқушылары сынып жетекшілерімен бірге туған жердің табиғатын тамашалап, ауылдың тыныс тіршілігімен танысып әр ауданда, әр ауылда түрлі-түрлі кереметтей экскурсиялар мен экспедициялар өткізілді. Жоғары сынып оқушылары болса 1,2,3 күндік және  I категориялы қиындықтағы жорықтарға (6 күндік) шықты. 
Нәтижесінде жалпы акцияға қатысқан қала мектептерінен 35 мектеп және 11 аудан (Шыңғырлау аудандарынан басқа) шықты.  Облыс бойынша акцияға барлығы 213 мектеп, 23 577 оқушы қамтылды. 
Облысымыздан балалармен жасалған I категориялық қиындықтағы жорық – 7, ал ересектермен 4 жорық өтті.


В целях исполнения пункта 98 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года касательно принятия мер по возрождению массового школьного туризма по регионам страны «Познай свою землю», реализации программы  «Рухани жаңғыру» и Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы в период с 9 сентября по 14 октября 2019 года состоялась акция «Познай свою землю».
Согласно положению,  акция была проведена в форме экскурсий, походов в организациях образования Западно-Казахстанской области.
В дошкольных организациях образования были проведены прогулки, экскурсии,  учащиеся общеобразовательных школ совершили  походы выходного дня, экскурсии и  походы І-ой категории сложности. Всего по области в акции приняли участие 23 577 учащихся из 213 организаций образования:  35 школ города и 11 школ районов области, за исключением Шынгырлауского района.  Учащиемися кружков центров  (станций) детского туризма были совершены 7 походов І-ой категории сложности (ГЦДЮТиЭ «Атамекен»- 2, станции юных туристов Бурлинского района - 4 и района Байтерек - 1). Педагогами дополнительного образования центров  (станции) детского туризма в рамках акции было совершено 4 похода І-ой категории сложности (Акжаикский, Жангалинский, Жаныбекский и Казталовский районы).
Туристско-краеведческая деятельность в системе учебно-воспитательной работы в организациях образования предусматривает исследование родного края во взаимосвязи с изучением глобальных и региональных особенностей окружающей среды, создает условия для использования краеведческого материала в учебно-воспитательной работе, обеспечивает применение приобретенных знаний, умений и навыков.

Таблица выходов в походы в разрезе школ районов

joomla template