Облыстық «Балалар Даму Академиясы»іздестіру-зертеу конференциясы / Областная поисково-исследовательской конференции «Детская академия развития-2019»

2019 жылдың 6-8 қараша аралығында «Евразия» туристік- сауықтыру кешенінде «Балалар Даму Академиясы» іздестіру - зертеу конференциясы өткізілді.
Конференция дарынды оқушыларды анықтау, олардың қабілеттерін дамыту, шығармашылық дағдыларын қалыптастыру, мектеп бағдарламасынан тыс зерттелетін материалдарды ұғынуға оқушылардың қызығушылықтарын арттыру, оқушылардың зерттеу ісі жөніндегі ғылыми-әдістемелік жұмыстарына деген үйірме жетекшілерінің шығармашылығы мен ынтасын дамыту мақсатында өтті.
Жарысқа облысымыздың 9 ауданы және Орал қаласы командалары қатысты.
Төрешілер Ақжайық, Бәйтерек және Тасқала аудандарынан командаларын өте жоғары дайындықпен келгенін атап көрсетті.


6-8 ноября 2019 года в туристско-оздоровительном комплексе «Евразия» состоялась  областная поисково-исследовательская конференция школьников «Детская академия развития».
Конференция проводилась с целью выявления одаренных школьников, развитию их способностей, формирования навыков творческой деятельности; удовлетворения интересов учащихся в осмыслении исследуемого материала, выходящие за пределы школьной программы; развития инициативы и творчества руководителей кружков в научно - методической работе исследовательской деятельности учащихся.
В конференции приняли  участие 9 команд из районов области и команда г. Уральска. 
Была отмечена высокая подготовка участников из Байтерек, Акжайыкского и Таскалинского районов.

 

joomla template