Балалар туризмінің айлығы!/Месячник детского туризма!

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында, қосымша білім беру жүйесіне 100 жыл толуына және бүкіл дүниежүзілік туристер күніне орай  БҚО білім басқармасы балалар туризмі айлығын жариялайды.
Мақсаты: қоғамның  назарын балалар туризмінің дамуына, салауатты өмір салтын насихаттауға, туристік-өлкетану құралдары арқылы мектеп оқушыларының білім сапасын көтеруге аудару.
Айлық аясында туристік-өлкетану қызметі бойынша (жарыстар, байқаулар, акциялар) брифингтер, экскурсиялар, кітап көрмелері және т.б. шаралар өткізу.
Айлық 2018 жылдың 20 қыркүйегі мен 25 қазан аралығында өткізіледі!


В рамках   реализации программы  «Рухани жаңғыру»,  к 100-летию системы дополнительного образования и Всемирному дня туризма  областное управление образования ЗКО объявляет месячник детского туризма.
Цель: привлечение  внимания общественности   к развитию детского  туризма, пропаганда здорового образа жизни, повышение качества образования школьников средствами туристско-краеведческой деятельности.
В рамках месячника планируется проведение  мероприятий по туристско-краеведческой деятельности: соревнования, конкурсы, акции, брифинги, экскурсии, книжные выставки.

Месячник проводится с 20 сентября по 25 октября 2018 года!

joomla template