Батыс Қазақстан облысы балалар мен жасөспірімдер туризмі және экологияорталығының 2019 жылға арналған оқу және көпшілік шаралардың күнтізбелік жоспары


Календарь массовых и учебных мероприятий областного центра детско юношеского туризма и экологии областного управления ЗКО на 2019 год

joomla template